Perfectionisme: Een goede of een slechte eigenschap?

Gepubliceerd op 8 april 2021

Perfectionisme hoeft geen slechte eigenschap te zijn. Het kan een drijfveer zijn om te doen wat jij wilt doen. Zolang je maar doelen stelt die bij jou als persoon passen en je geen onrealistisch verwachtingspatroon hebt. Dan kan perfectionisme een mooie karaktereigenschap zijn.

Maar vaak komt perfectionisme voort uit onzekerheid. De angst om te falen.

De vraag is kun je ooit perfectie bereiken? Het antwoord daarop is “NEE”. Het is onmogelijk.

Jouw perfectionisme heeft niets te maken met het bereiken van perfectie. Je vertoont perfectionisme omdat jij denkt dat je hiermee nare gevoelens kunt verzachten. Vaak is dit gedrag al in je jeugd ontstaan.

“Als ik nou maar hele goede cijfers haal, dan zijn mijn ouders misschien niet meer zo snel boos op mij”.

“Als ik nou alles perfect doe, dan maken mijn ouders misschien geen ruzie meer (over mij)”.

“Als ik nou alles perfect doe, dan vindt iedereen mij aardig”.

Met andere woorden: een nare situatie is een trigger naar de drang om perfect te zijn. Perfectie wordt dan ingezet als een middel om een pijnlijke emotie te verzachten.

Het gaat dus niet om het wel of niet bereiken van perfectie, maar of jij je van binnen perfect voelt.

Perfectionisme lijkt de oplossing omdat het zowel de situatie als jouw gevoel verbeterd. Door iedere keer als er een naar gevoel de kop op steekt, naar de oplossing perfectie te grijpen, wordt deze oplossing vanzelf een gewoonte.

Je brein neemt als waarheid aan: dat zolang je maar iets perfectioneert, de emotie uiteindelijk weg zal ebben. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

Om perfectionisme los te laten is het belangrijk dat jij je emotionele triggers leert kennen. Dus de prikkels die er bij jou voor zorgen dat je naar perfectie grijpt.

Gebruik perfectionisme niet langer meer als hulp middel zodra jij je slecht voelt. Verzin andere, gezondere manieren om met dit gevoel om te gaan. Zo door breek je die vicieuze cirkel. Neem bijvoorbeeld even afstand van je werk en ga een wandeling maken in plaats van het verslag voor de zoveelste keer te controleren.

Doe je dat lang genoeg, dan leer je langzaam inzien dat je de controle mag los laten en dat jij goed bent zoals je bent!

Deel dit bericht gerust

Lees nog meer inspirerende artikelen