baanverlies

Hoe ga je om met baanverlies?

Hoe je het ook wendt of keert, met baanverlies omgaan is een ingrijpende gebeurtenis. Bijna iedereen komt na de eerste ontkenning in een carrousel van emoties als boosheid, verdriet, woede en onbegrip. Pas na acceptatie en berusting ligt de weg weer open voor een positieve actiemodus.

Hierna kan pas ruimte komen voor nieuwe plannen en het zien en benutten van nieuw perspectief. Ieder mobiliteitstraject waarin we worden geconfronteerd met (groepen) ontslagen medewerkers heeft zijn specifieke kenmerken. Toch komen de reacties van ontslagen medewerkers in hoofdlijnen overeen. Wat kun je nu zelf ondernemen in de eerste fase? Waar moet je op letten om later weer goed beslagen ten ijs te komen op de arbeidsmarkt?

Lees het hele artikel op Recruiting Roundtable Nederland.

(bron: Recruiting Roundtable Nederland)