Hoe hoog is het verzuim binnen jouw bedrijf?

Gepubliceerd op 10 maart 2021

Burn-out is beroepsziekte nummer 1

Mensen die burn-out raken lijden vaak aan chronische stress. Stress leidt tot hogere bloeddruk, verteringsproblemen, hoofdpijn, spierpijn en aantasting van je immuunsysteem. Wanneer het lichaam zoveel stress moet verteren, heeft het geen mogelijkheid meer om te herstellen. Maar de stress gaat wel door. Dat leidt tot concentratieproblemen, geheugenverlies, spanning en minder sociale betrokkenheid. Je raakt uitgeput: psychisch én fysiek.

Burn-out voorkomen? Zet in op preventie

Het herstel van een burn-out kan maanden, soms zelfs jaren in beslag nemen. Het is daarom een goed idee om na te denken over preventie. Veel bedrijven en werkgevers besteden al aandacht aan medewerkers die veel stress hebben en bieden bijvoorbeeld coaching trajecten aan. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar zou het niet nog mooier zijn als betrokken medewerkers die stress in de eerste plaats niet zouden hebben?

Hoe ontstaat werkstress?

Werkstress ontstaat wanneer er sprake is van onbalans. Bijvoorbeeld als er geen balans is tussen wat een werknemer kan of waar die behoefte aan heeft aan de ene kant, en de aard van het werk en behoeften van het team aan de andere kant.

Wat kan een Werkgever doen om zijn medewerkers betrokken en enthousiast te houden?

Hoe meer medewerkers zich verbonden voelen met hun werk en het bedrijf, hoe groter het succes van het bedrijf.

Betrokken medewerkers hebben hart voor de zaak, presteren beter, zijn productiever en vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen.

Wat is er nodig om betrokken en enthousiasme medewerkers aan te trekken en te behouden?

  • Een duidelijke identiteit. Het is belangrijk dat jouw medewerkers zich kunnen identificeren met de missie, visie en doelen van het bedrijf.
  • Open en transparante communicatie waarbij de dialoog wordt aangegaan. Betrek je medewerkers, zorg ervoor dat je medewerkers zich gehoord en gezien voelen.
  • Aandacht voor- en investeren in persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers.

3 punten die een essentiële voorwaarde zijn  om je medewerkers betrokken, bevlogen en enthousiast te houden, maar het is nog niet meteen de garantie voor succes.

Enthousiasme en bevlogenheid heeft ook te maken met het kunnen inzetten van je Talenten binnen je werk en de rol die je vervult op je werk.

Wat is een Talent?

Een Talent is het natuurlijk vermogen om iets goed te doen. Talenten zijn persoonlijk, vanaf het moment dat je geboren bent “heb je” deze talenten al.  Wanneer je je talenten kunt benutten kan dit snel leiden tot bezieling en goede prestaties.

Om je Natuurlijke Talenten te kunnen benutten, om deze tot bloei te laten komen is het belangrijk dat je je bewust bent van je Natuurlijke Talenten. En dat je deze ook onder woorden kunt brengen.

Je kunt je voorstellen dat het dus heel belangrijk en waardevol is binnen een bedrijf om de talenten van alle medewerkers  inzichtelijk te hebben.  De volgende stap is dan om te kijken binnen welke werkzaamheden en/of rol de medewerker zijn of haar talent ook goed kan benutten.

Op deze manier ontstaat een WIN-WIN situatie.

Maar, hoe weet je nu wat iemand zijn Talent is?
En, ook heel belangrijk, wat iemand zijn Aangeleerd gedrag, is?
Want Aangeleerd gedrag, voelt misschien als een talent, maar onder druk vervormt dit en zal stress veroorzaken wat op den duur kan leiden tot een burn-out.

De ODC-meting is een zeer waardevol middel  om Talenten van medewerkers inzichtelijk te maken en om je bewust te worden van het verschil tussen je Talenten en je Aangeleerd gedrag.

De ODC-meting is eenvoudig in te zetten en kan online gemaakt worden. De meting neemt  ongeveer 20 minuten in beslag.
Na de meting verzorgt InBalanZ-coaching de rapportage en de nabespreking. De nabespreking kan online plaatsvinden.
Aan de  basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

Wil jij als bedrijf meer weten over de ODC-meting en wat de toegevoegde waarde kan zijn voor jouw bedrijf om de ODC-meting in te zetten? Of ben jij iemand die vanuit zijn natuurlijke talent wil werken, maar niet helemaal helder heeft wat je natuurlijke talent is?
Neem dan contact op met Petra Hartog. Ik ben bereikbaar per mail op: petra@vandesanddesign.nl of telefonisch op: 06 55701875

Deel dit bericht gerust

Lees nog meer inspirerende artikelen