Vergroot zelf je GELUK op de werkvloer

 

vergroot je geluk op de werkvloer

Uit onderzoek van psychologen Richard Ryan en Edward Deci naar de basisbehoeften van GELUK, blijkt dat werk dat aansluit bij een drietal basisbehoeften vaker als bevredigend en stimulerend wordt ervaren.

De 3 belangrijkste basisbehoeften zijn: Competentie, Autonomie en Verbinding.

Competentie: Het gevoel competent te zijn is een voorwaarde voor GELUK. Je wil niet voortdurend op je tenen lopen in je werk, steeds fouten maken en/of op je fouten gewezen worden en nooit een keer trots iets kunnen afleveren. Dit kost veel “negatieve” energie, veroorzaakt stress en kan uiteindelijk langdurige uitval met een burn-out tot gevolg hebben.

Autonomie: Het gevoel dat je de ruimte hebt om zelf te bepalen wat je doet is ook een voorwaarde voor GELUK. Als je voortdurend wordt gecommandeerd, als anderen je vertellen wat je moet doen, als je zelf weinig tot geen ruimte hebt om de dingen te doen zoals jij dat zelf wil, dan kost ook dat veel “negatieve” energie. Mensen hebben behoefte aan bewegingsvrijheid. Als je het gevoel hebt dat je leidinggevende of je collega’s alles bepalen en zich tot in detail bemoeien met de wijze waarop jij je werk moet doen, word je daar niet gelukkig van. Als leidinggevende is het daarom belangrijk om te sturen op resultaten en de details wat los te laten.

Verbinding: Je wilt verbonden zijn met je omgeving. Natuurlijk zijn er individuele verschillen, maar uiteindelijk is niemand echt gelukkig als hij/zij er alleen voor staat. Als je in je werk geen band hebt met je collega’s, als je 40 uur per week met mensen werkt die nooit vragen hoe het met je is, word je er niet gelukkiger op. Je raakt minder gemotiveerd en dit zal uiteindelijk zijn weerslag hebben op het werk dat je levert. Als leidinggevende is het belangrijk ook aandacht te hebben voor de menselijke kant van je medewerkers. Maak tijd voor sociale contacten op de werkvloer. Zo kan je medewerkers aan je binden. Als medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen, krijgen ze meer energie, raken ze meer gemotiveerd, leveren ze beter werk en zullen ze minder snel ziek worden.

 

Wat kan je als werknemer zelf doen als je onvoldoende GELUK op de werkvloer ondervindt

Onderzoek zelf, aan de hand van de 3 basisbehoeften, waar het mogelijk aan schort en welke maatregelen je kunnen helpen om je motivatie en GELUK op de werkvloer weer te vergroten.

Competentie: Wordt er voldoende beroep gedaan op je competenties? Zo niet, trek dan zelf taken naar je toe, neem initiatieven en probeer ideeën ter verbetering door te voeren. Als je competenties tekort schieten probeer je kwaliteiten dan verder te ontwikkelen en vraag daarbij hulp aan je leidinggevende.

Autonomie: Volg niet altijd de gebaande paden, probeer het werk ook eens op een andere manier uit te voeren. Onderzoek wat jouw ideeën zijn over het werk en de uitvoering van het werk.  Probeer het op jou eigen manier te doen! Als het mislukt weet je dat de oude manier het beste was, maar als jouw manier werkt  en je het werk naar eigen inzicht uitvoert is de kans groter om werkelijk effectiever te zijn.

Verbondenheid: Durf om hulp te vragen. Juist door hulp te vragen, kunnen anderen zich van belang voelen en zich omgekeerd weer vrijer voelen, om op hun beurt bij iets anders om jou hulp te vragen. Dit versterkt het werkplezier.

Succes met het vergroten van je GELUK op de werkvloer!

Inbalanz-coaching