Van fouten maken leer je

 

van fouten maken leer je

Onderzoeken wijzen uit dat fouten nut hebben voor een organisatie. Toch zijn veel mensen bang om fouten te maken. In veel organisaties word je als medewerker afgerekend op fouten, er wordt streng gecontroleerd.

Er wordt van de medewerker verwacht te presteren volgens de verwachtingen van het management. Het gevolg van een dergelijke cultuur is dat de medewerker niet authentiek kan zijn. Er ontstaat een angstcultuur. De angst om te falen is groot waardoor de medewerker precies doet wat van hem verwacht wordt. De medewerker wordt zo beperkt in zijn creativiteit en werkt op de automatische piloot.

Wanneer je bang bent om dingen uit te proberen en om je werkzaamheden eens op een andere manier te doen, ontwikkel je jezelf niet en leren van fouten doe je dus ook niet.

Organisaties zijn steeds meer onderhevig aan verandering. Juist in deze tijd van verandering is het van belang dat je medewerkers in staat zijn mee te bewegen.

Bied de medewerkers daarom de ruimte om authentiek te zijn en om zich te ontwikkelen. Accepteer dat ontwikkelen gepaard gaat met het maken van fouten. Geef de medewerker de ruimte om creatief na te denken om de dingen op een andere en misschien zelfs betere manier te doen. Hierdoor zal niet alleen de medewerker zich ontwikkelen maar ook het bedrijf.

Leren van fouten! Wanneer een klant de samenwerking beëindigd, kun je vragen waarom hij weggaat. Als een project fout loopt, kun je onderzoeken hoe dit komt.

In elke misstap ligt een kans op verbetering!