Goed genoeg is het nieuwe perfect

 

goed genoeg is het nieuwe perfect

Hoe kijk jij naar de wereld?

Je kunt op verschillende manieren naar de wereld kijken. De “bril” waardoor we kijken vertekent ons wereldbeeld.

De ene bril geeft een pessimistisch wereldbeeld vol ellende en dreiging. De andere bril geeft een optimistisch wereldbeeld en ziet kansen en uitdagingen.

Een bril die veel gedragen wordt, is die van het perfectionisme. Voor een perfectionist is nooit iets goed genoeg. Er valt altijd wel iets aan te merken.

Eigenlijk is perfectionisme alles behalve perfect.

De veeleisende maatschappij creëert mensen die bang zijn om fouten te maken, bang om afgewezen te worden en de controle te verliezen.

Perfectionisten stellen steeds hogere eisen en daarmee loopt de spanning op. Perfectionisme leidt tot stress. Je loopt continue op je tenen met het risico op een burn-out.

Snel afzetten maar deze bril! De wereld is niet volmaakt en zal het ook nooit worden.

Wees realistisch en accepteer dat iedereen, jij dus ook, fouten maakt.  De gelukkigste mensen durven zich kwetsbaar op te stellen, om hulp te vragen en te falen!

Evenwichtige mensen zeggen: “Ook al lukt niet alles, ik ben goed genoeg”.