Een schouderklop kost minder dan een bonus

Een schouderklop kost minderBen jij je bewust als leidinggevende wat de waarde en het belang is van waardering?

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die regelmatig positieve feedback ontvangen gemotiveerder zijn om hun werk steeds beter te doen. Ze zijn meer betrokken wat leidt tot betere prestaties op de werkvloer.

Een persoonlijke blijk van waardering is voor de meeste werknemers zelfs belangrijker dan een financiële beloning.

Toch zijn leidinggevende doorgaans niet zo scheutig met complimentjes. Dat is jammer, want een schouderklop bij een goede prestatie werkt veel productiever dan een uitbrander wanneer iets fout gaat. Gebrek aan waardering is een van de grootste oorzaken van ziekteverzuim en voortijdig vertrek van medewerkers.

Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens.

Je waardering laten blijken aan werknemers die goed presteren en die je graag in je team hebt is niet zo moeilijk. Maar hoe zit het met de werknemer die middelmatig presteert of waarvan je de betrokkenheid onder de maat vindt? Hoe spreek je je waardering uit voor iemand die een bepaald gedrag heeft waar je minder blij mee bent?

Dat is misschien best lastig, maar juist ook in deze situatie wel belangrijk om te doen!

Mensen zijn meer dan gedrag dat ze laten zien. Misschien heeft hun gedrag wel een bepaalde rede, je weet het niet. Elk mens heeft positieve kanten, wees bereidt deze te zien.

Onderzoek wijst uit dat wanneer je ook deze werknemers positief tegemoet treedt, er een echte verandering optreedt. Door waardering te geven betrek je de werknemer erbij, je verbindt je met elkaar. Hierdoor zal negatief gedrag geleidelijk afnemen.

Wees je als leidinggevende bewust van de positieve invloed van oprechte waardering en geef je medewerkers af en toe een schouderklopje!