Burn-out? Voorkomen is beter dan genezen

 

burn out voorkomen

Het aantal burn-outs neemt schrikbarend toe en kost bedrijven steeds meer geld. Gemiddeld zo’n 60.000 euro per werknemer! (bron: artikel NOS)

Aan een burn-out gaan heel veel waarschuwingssignalen vooraf. Neem deze signalen serieus, dit kan veel ellende en geld besparen.

Werk dat aansluit bij een drietal basisbehoeften wordt vaker als bevredigend en stimulerend ervaren. Dit blijkt uit een onderzoek van de psychologen Deci en Ryan.

De 3 belangrijkste basisbehoeften zijn: Competentie, Autonomie en Verbinding.

In een eerdere blog schreef ik wat je als WERKNEMER zelf kunt doen wanneer je onvoldoende GELUK ondervindt van je werk. (Blog: Vergroot zelf je geluk op de werkvloer)

Als WERKGEVER  kun je ook voorzien in deze 3 basisbehoeften.

Autonomie:  Probeer als leidinggevende meer op resultaat te sturen en minder op de weg er naar toe. Laat de details wat los. Werknemers vinden het prettig om het vertrouwen en de vrijheid te krijgen in de manier waarop zij hun werk uitvoeren, waarbij zij wel zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.

Competentie:  Geef werknemers de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, creëer een plek voor creativiteit. Daag werknemers intellectueel uit.

Verbinding:  Zorg dat je als leidinggevende ook aandacht hebt voor de menselijke kant van je medewerkers. Maak tijd voor sociale contacten op de werkvloer. Geef af en toe ook eens een schouderklop. Als medewerkers zich gehoord en gewaardeerd voelen, krijgen ze meer energie, raken meer gemotiveerd, leveren beter werk en zullen ze minder snel ziek worden.

 

Inbalanz-coaching ondersteunt en coacht zowel werkgever als werknemer in stressvolle situaties om uitval en een burn-out op termijn te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd in wat Inbalanz-coaching voor jou of jullie organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Petra Hartog (0655701875) of stuur een email naar: petra@inbalanz-coaching.nl