Ben jij je bewust van pestgedrag op de werkvloer?

maak pesten bespreekbaarHelaas komt pesten op de werkvloer nog vaak voor. Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft te maken met intimidatie en pestgedrag door collega’s. Bovendien wordt er flink geroddeld op de werkvloer.

De gevolgen voor de slachtoffers zijn groot. Mensen krijgen lichamelijke en psychische problemen. Pesten gaat ten koste van de werkprestaties. TNO en het Centraal Bureau hebben berekend dat pesten leidt tot 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dit kost werkgevers 900 miljoen euro, omdat zij zieke werknemers moeten doorbetalen.

Het is dus van belang dat het management van een organisatie optreedt tegen pesterig gedrag van het personeel. Elke onderneming in Nederland heeft wettelijk de plicht om in het kader van de Arbowet artikel 4, lid 2 een beleid te voeren om haar personeel te beschermen tegen onder andere agressie en geweld.

De 4 bekendste vormen van pestgedrag op de werkvloer zijn:

  • Sociaal isolement
  • Roddelen
  • Dreigementen
  • Lichamelijk geweld
  • Het werk onaangenaam of moeilijk maken
  • Bespotten 

 

Wat kun je als werkgever doen bij pestgedrag op de werkvloer?

Het is van groot belang om als werkgever pesten serieus te nemen en hier aandacht aan te besteden. Naast de economische schade voor het bedrijf als gevolg van hoge ziektekosten voortkomend uit verzuim door pesten is er de, nog veel belangrijkere, persoonlijke schade die wordt aangericht bij degene die gepest worden.

Zorg dat je een pestprotocol hebt binnen het bedrijf.  Laat je als leidinggevende zien op de werkvloer. Praat met de werknemers, probeer zo meer feeling te krijgen met wat er op de werkvloer gebeurd. Dit kan vertrouwen creëren bij de werknemers en daardoor laagdrempelig werken waardoor werknemers die gepest worden dit sneller bespreekbaar maken met de leidinggevende. Neem de werknemer serieus wanneer hij/zij het pestgedrag bespreekbaar maakt.

Niet alleen de werknemer, ook de leidinggevende kan last hebben van pestgedrag op de werkvloer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hierbij uitkomst bieden.

 

Wat kun jijzelf doen als je gepest wordt?

  • Praten met de Pester. Bepaal zelf of er met de pestende collega’(s) te praten valt. Soms begrijpt een Pester pas dat bepaalde opmerkingen kwetsend zijn als je dit rustig en beheerst benoemd. Werkt dit niet, maak het dan bespreekbaar bij je leidinggevende of de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.
  • Bewaak je gevoelens van eigenwaarde. Deskundigen wijzen erop dat degene met wie eventueel iets mis is in psychisch en sociaal opzicht, gewoonlijk de Pester is en niet degene die gepest wordt! Collega’s scharen zich helaas niet snel aan de zijde van de gepeste collega. Voor je het weet, ben je zelf het haasje, zo wordt vaak gedacht.
  • Deel je leed. Stop het probleem niet weg uit onterechte schaamte. Begin erover te praten met familie en of vrienden. Bezoek eventueel de online forums voor gepeste mensen. Maak jezelf innerlijk sterker en weerbaarder.
  • Zelfzorg en zelfsturing. Alle actie die er te nemen valt, begint bij jezelf. Eventuele schaamte loslaten, bespreekbaar maken, feiten verzamelen. De vuistregel in elke moeilijke situatie is: wie ermee aan de slag gaat, voelt zich beter dan degene die de zaak probeert te negeren of aan anderen over te laten. Je zult zien dat je nooit alleen staat, wanneer je het bespreekbaar maakt. Blijf jezelf zien als de volwassen waardevolle persoon die je bent. Zoek afleiding door wandelingen te maken in de natuur. En schakel de hulp in van een coach of de vertrouwenspersoon op je werk. Er is altijd iets dat je zelf kunt doen.

Hoe mensen jou behandelen is hun verantwoordelijkheid. Hoe jij reageert, is die van jou.

Fijne werkdag.