Bedrijfscoaching

Veranderingen binnen organisaties zijn essentieel om als bedrijf de juiste doorontwikkeling te maken en om de concurrentiepositie te verbeteren en te versterken. Veranderingen zullen er dus altijd zijn. Fusies, reorganisaties en inkrimpingen zijn aan de orde van de dag. Veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van organisaties en de medewerkers.

Inbalanz-coaching biedt Bedrijfscoaching aan zowel de leidinggevende als de medewerker tijdens veranderingsprocessen.

Wat bepaalt veranderingsbereidheid?

 • De inhoud van de verandering
 • De informatievoorziening voor- en tijdens de verandering
 • Goed leiderschap, heldere- en open communicatie
 • Vertrouwen dat de verandering meerwaarde heeft voor de organisatie
 • Werktevredenheid

Wat zijn motiverende factoren voor medewerkers?

 • De mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen
 • Betrokkenheid bij het veranderingsproces, het mogen meedenken
 • De kans om hun talenten te gebruiken
 • Waardering en erkenning

Als medewerkers echt betrokken worden bij het veranderingsproces en daarnaast aandacht en waardering krijgen voor hun talenten gaan ze met meer betrokkenheid en gemotiveerder aan de slag. Ze ervaren minder stressen zullen minder verzuimen.

Herken jij jezelf in 1 of meer van onderstaande punten?

 • Je wilt belemmerende patronen doorbreken en veranderen?
 • Je zoekt een sparringpartner die meekijkt, luistert en feedback geeft?
 • Je wilt leren omgaan met conflicten?
 • Je wilt je talent optimaal benutten?
 • Je wilt weten hoe je de juiste stappen zet in complexe werksituaties?
 • Je hebt behoefte aan een sparringpartner tijdens een veranderproces?
 • Je wilt leren omgaan met werkdruk?
 • Je wilt je sociale vaardigheden verbeteren om zo goed samen te kunnen werken?

Inbalanz-coaching begeleidt je bij het veranderingsproces en helpt je graag een antwoord te vinden op deze vragen.

Heb je interesse in een traject voor bedrijfscoaching? Bel dan nu Inbalanz-coaching op 06 55 701 875 om een afspraak te maken.

bedrijfscoaching

VERANDEREN VANUIT JE EIGEN KRACHT!

Inbalanz-coaching begeleidt je graag

Je bent van harte welkom voor een GRATIS kennismakingsgesprek.

Niemand zit te wachten op een pop-up…

Behalve als het gaat om iets van waarde en voor jou persoonlijk relevant is.
Daarom wil ik je graag mijn E-book: “18 tips voor een Gelukkig en Succesvol leven zonder stress”, cadeau doen.

Alle velden zijn verplicht.

Meer dan 500 mensen hebben dit E-book reeds gedownload.