Start en contract

We starten het coaching traject met het helder formuleren van je vraag, probleem of verlangen. Zo weten we welke doelen we samen willen bereiken. Je bent als gecoachte verantwoordelijk voor je eigen veranderingsproces. De coach is de begeleider van dit proces. Uitgangspunt is altijd dat het gesprek plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid.

De afspraken over het traject worden vastgelegd in een contract. Bij een bedrijf coaching traject wordt op verzoek de leidinggevende van de gecoachte betrokken bij het opstellen van het contract, zodat het coaching traject expliciet wordt verankerd in de organisatie.

In het contract staan afspraken over:

  • De doorlooptijd: Start en afronding van het traject en het aantal gesprekken
  • Evaluaties: Hoe en Wanneer
  • Doelstellingen: Welke resultaten wil de coachee bereiken
  • Zakelijke afspraken: Waar vinden de gesprekken plaats, Hoe lang duurt elk gesprek, Welke afspraken worden gemaakt betreffende de vertrouwelijkheid.

Inbalanz-coaching hanteert strikte regels waar het gaat om veiligheid, het vertrouwen, de privacy en het respect voor haar klanten.

VERANDEREN VANUIT JE EIGEN KRACHT!

Inbalanz-coaching begeleidt je graag

Je bent van harte welkom voor een GRATIS kennismakingsgesprek.

© Copyright - Inbalanz Coaching - Webdesign: Van de Sand Design