Bedrijven coaching

Veranderingen binnen organisaties zijn essentieel om als bedrijf de juiste doorontwikkeling te maken en om de concurrentiepositie te verbeteren en te versterken. Veranderingen zullen er dus altijd zijn. Fusies, reorganisaties en inkrimpingen zijn aan de orde van de dag. Veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van organisaties en de medewerkers.

Inbalanz-coaching biedt begeleiding en coaching tijdens het veranderingsproces, aan zowel de leidinggevende als de medewerker.

Wat bepaalt veranderingsbereidheid?

  • De inhoud van de verandering
  • De informatievoorziening voor- en tijdens de verandering
  • Goed leiderschap, heldere- en open communicatie
  • Vertrouwen dat de verandering meerwaarde heeft voor de organisatie
  • Werktevredenheid

Wat zijn motiverende factoren voor medewerkers?

  • De mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen
  • Betrokkenheid bij het veranderingsproces, het mogen meedenken
  • De kans om hun talenten te gebruiken
  • Waardering en erkenning

Als medewerkers echt betrokken worden bij het veranderingsproces en daarnaast aandacht en waardering krijgen voor hun talenten gaan ze met meer betrokkenheid en gemotiveerder aan de slag. Ze ervaren minder stress en zullen minder verzuimen.

Heb je interesse in een coachtraject? Bel dan nu Inbalanz-coaching op 06 55 701 875 om een afspraak te maken.

 

VERANDEREN VANUIT JE EIGEN KRACHT!

Inbalanz-coaching begeleidt je graag

Je bent van harte welkom voor een GRATIS kennismakingsgesprek.

© Copyright - Inbalanz Coaching - Webdesign: Van de Sand Design